Så kan du använda rörlig content

Vi vet att våra medievanor förändras. Traditionella pappersnyheter ger plats åt digitala nyhetsflöden, och vi får ett allt större urval att välja mellan. Vi vet också att många medieanvändare är illojala; vi plockar och tar information på ett sätt som passar oss personligen och avgör själva vad vi tycker är relevant innehåll eller inte. På contentsidan arbetar man hårt för att skapa tidig nyfikenhet och engagemang, och rörlig content är den som växer snabbast.

Att läsa information tar både längre tid och väcker inte lika snabba känslor och lustar som rörlig content. Därför tänker vi idag ägna oss åt att fundera på begreppet rörlig content och vad det finns för exempel på bra sådan. Vi har valt ut företaget https://brikk.se/ för att analysera varför de har blivit så populära och vad framgången i deras skapande handlar om.

Ett exempel på Brikks personliga och varma stil är den här videon:

Vilka kanaler ska jag välja för min content?

Det som avgör vilken kanal du ska använda dig av för att nå ut är målgruppen. Medievanorna skiljer sig hyfsat starkt mellan olika målgrupper, därför är det bra om du först definierar vem du vill nå. Då kommer du snabbt kunna avgöra hur långa klipp du behöver och vilken typ av tonalitet du behöver sätta. Facebook och YouTube är två kanaler som drivs av mycket rörlig content, och där kan du både skapa längre och kortare klipp.

Ett annat sätt att nå ut med rörlig content är genom att marknadsföra sig med hjälp av ”dark social”. Dark social är den rörliga conent som återfinns på snapchat, instastories, WhatsApp och Facebook stories. Det är content som försvinner efter 24 h och som sedan bara går att hitta för användaren själv. Eftersom vårt beteendemönster på bland annat Instagram har börjat tippa över när det gäller stories mot vanliga ”posts” är det många som börjar nosa på den här kanalen också.

En vanlig uppfattning om kanaler som Snapchat och Instastories är att det inte ställer lika hög krav på kvalitet. Man menar att det mer handlar om att upprepa sitt budskap på olika kreativa sätt, och skapa en ton som känns pragmatisk och personlig. Däremot är det sant att det inte går att ställa samma krav på redigering och dylikt, eftersom det inte går att sätta så mycket snygga filter på kanalerna. Det handlar istället om att skapa ett mer ”lo-fi”-förtroende.